جاذبه های معماری و گردشگری استان کردستان

کردستان متشکل از دو کلمه «کرد» و پسوند «ستان» به معنی مکان می‌باشد. کردستان مکان و سرزمین کردها می‌باشد. ناحیه‌ای است در ایران واقع شده است. کلمه کردستان برای اولین بار بطور رسمی در دوره سلجوقی بکار برده شد و از آن پس ثبت گردید

گالری تصاویر جاذبه های معماری و گردشگری استان کردستان
اخبار و مقالات مرتبط با جاذبه های معماری و گردشگری استان کردستان