نحوه ارسال و پرداخت وجه:
  • اگر در شهر تهران هستید، کتاب ها توسط پیک برای شما ارسال می شود و مبلغ سفارش هنگام تحویل کتاب ها ،توسط پیک اخذ خواهد شد.
  • برای خارج از شهر تهران، کتاب ها توسط پست به آدرس شما ارسال می شوند. در اینحالت، جهت فعال شدن سفارش خود باید مبلغ سفارش را به حساب بانکی انجمن که پس از ثبت سفارش به شما معرفی می گردد واریز کرده و تصویر آنرا را از طریق دورنگار به شماره 02188424345 و یا از طریق پست الکترونیک به صندوق پستی maintain (at) ammi (dot) ir ارسال کنید.
هزینه ارسال کتاب ها برعهده انجمن مفاخر معماری ایران می باشد.


شماره کارت جهت واریز مبلغ :
 6037991120453976 به نام فاطمه بابایی بنایی.