مديرکل معماري و ساختمان شهرداري تهران: وضعيت معماري پايتخت نابسامان است

مديرکل معماري و ساختمان شهرداري تهران وضعيت معماري پايتخت را بسيار نابسامان خواند و بر لزوم توجه شهروندان به مسائل محيطي و ساخت‌ و سازها، بويژه نماهاي شهري تأکيد کرد. 

به گزارش سرويس «شهري» ايسنا مهندس عباس اخلاصي با اشاره به وضعيت نابسامان معماري در تهران، گفت: تأثيرات معماري نابسامان تهران بر عوامل محيطي، بافت شهري و ... کاملاً مشهود است و نمي‌توان منکر آن شد. 

وي با بيان اين که الگوهاي بومي معماري بايد وجود داشته و در نماهاي شهري اعمال شوند، افزود: سيماي شهري در وضعيت فعلي داراي ديد مطلوبي نيست و معماري ناهمگون ساختمانها و عملکرد نامناسب آن بر منظر شهري تأثيرات منفي گذاشته است. 

اخلاصي گفت: اولين گام در اين زمينه آگاهي دادن به مردم از محيط است و با توجه به مشکلات زندگي شهري که موجب غفلت از بسياري مسائل پيرامون مي‌شود، تشويق شهروندان و احساس مسؤوليت آنها در توجه به محيط اطراف و رفع مشکلات موجود، از اهميت بسياري برخوردار است. 

وي حضور شهروندان و توجه آنها به نماهاي شهري را حائز اهميت خواند و اظهار كرد: آگاه کردن شهروندان نسبت به مسائل محيطي سبب مي‌شود تا آنها تحرک پيدا کرده، نماهاي زيبا را شناسايي و معرفي کنند و از مسئولان خواستار رفع بسياري از مشکلات شوند. 

مديرکل معماري و ساختمان شهرداري تهران افزود: در حال حاضر مردم نسبت به ساخت و ساز بي‌توجه هستند و اين وظيفه ماست که با راهکارهاي مختلف آنها را تشويق به همکاري کرده و از نظرات متخصصان معماري و صاحبنظران امر در رفع مشکلات موجود بويژه در نماهاي شهر تهران استفاده کنيم. 

 

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران - اردیبهشت ۱۳۸۶

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی

 

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/مقالات-معماری-و-شهرسازی/مديرکل-معماري-و-ساختمان-شهرداري-تهران-وضعيت-معماري-پايتخت-نابسامان-است/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/42683