میرعلی کاتبی

(685 ه . ش)

علی بن احمد بن علی بن حسین کاتبی از هنرمندان کاشی کار نیمه دوم قرن ششم و نیمه اول قرن هفدهم و از آثار باقی مانده وی کتیبه نفیسی است که تاریخ 705 دارد و متعلق به امام زاده یحیی در ورامین بوده است که اکنون در موزه ارمتیاژ لنین گراد نگاهداری می شود

 34

نام اثر: بقعه امام زاده یحیی ورامین

بقعه تاریخی و مذهبی امام زاده یحیی با گنبد زیبای آجری آن در محوطه گورستان محصوری ساخته شده است.

35
اهمیت تاریخی و صنعتی این امام زاده مرهون تزیینات گچبری و کتیبه برجسته آن به خط ثلث و محراب کاشی گرانبها و یک قطعه کاشی روی مرقد بوده است، که امروزه جز کتیبه گچ بری اثری از سایر نفایس تاریخی آن در محل دیده نمی شود. کتیبه گچبری که اطراف حاشیه داخلی بقعه را فرا گرفته به طرز برجسته ای در زمینه گل و بوته زیبایی جلب توجه می نماید. بانی این بنا ابومحمد ابن زیاد است. تاریخ ساختمان بقعه ماه محرم سال 707 هجری قمری است.

منبع: کتاب معماران ایران

بررسی و نوشته: زهره بزرگ نیا

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی

 

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/مقالات-معماری-و-شهرسازی/میرعلی-کاتبی/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/42691